12AT022 , ANAKART , DLED , TV’LERDE GÖRÜLEN , ARIZALAR , VE , ÇÖZÜM , YOLLARI

12AT022 ANAKARTLI DLED TV’LERDE
GÖRÜLEN ARIZALAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

CİHAZ HİÇ ÇALIŞMIYORSA

Hiç çalışmayan bir cihazda ilk olarak besleme bordundan
+5V sabit çıkış olup olmadığına bakılacaktır. Bu voltaj
mevcutsa ilk olarak besleme bordunun devreye girip
girmediği kontrol edilecektir.

BESLEME KONTROLÜ

Besleme bordu üzerindeki tüm soketleri çıkartınız.
Beslemenin +5V ile STB (veya besleme borduna göre
ON-OFF yazabilir) pinleri kısa devre edildiğinde besleme
bordunun +12V ve +24V voltajları eksiksiz olarak
çıkıyorsa besleme kartı sağlamdır. Kısa devre edilen
pinler tekrar eski haline getirilerek soketleri tekrar
yerlerine takınız.

Cihaz fişe ilk takıldığında Stand-By LED’i yeşil
olarak yanık kalıyorsa

Aşağıdaki kontrol ediniz:
U4 regüle fixin orta ayağında 1.8 V sabit olmalıdır.
U3 regüle fixin orta ayağında 3.3 V sabit olmalıdır.
L1 bobin üzerinde sabit 1.2 V olmalıdır.

Bu voltajlar eksiksiz şekilde mevcutsa (özellikle 1.2 V
değeri hassas ve önemlidir. 1.1 V civarında dahi cihaz
açmayabilir) işlemcinin 1-2 dakika içindeki ısısını kontrol
ediniz. El yakacak seviyeye ulaşıyorsa işlemci arızalıdır.
İşlemciyi değiştirebilirsiniz. İşlemcinin kart üzerindeki yerinin tam
orta kısmında işlemcinin şase alacağı bölüm
bulunmaktadır, işlemci değişimi esnasında aşağıdaki
bölümü havya ile bir süre ısıtarak işlemcinin gövde
altından şase almasını sağlayınız. İşlemci değişiminin
ardından tüm reçine kalıntılarını tiner veya alkol
ile iyice temizleyiniz.

İşlemcinin 1-2 dakika içindeki ısısı normal düzeyde ise
Flash entegresinideğiştiriniz.

Cihaz Stand-By tuşu ile veya kumandadan
açıldığında Stand-By LED’i yeşil olarak yanıp
ardından hemen kırmızıya dönüyorsa

Bu durumda ilk olarak anakarta besleme üzerinden gelen
CON1 soketi ve ön panelden gelen CON20 soketleri
takılı kalacak, bu iki soket dışındaki tüm soketler
çıkartılacaktır. Bu soketler çıkartılmış durumdayken
cihazın fişi çekilip takılınca Stand-By LED’i normal şekilde
yeşilden kırmızıya dönüyorsa, ve Stand-By tuşu veya
kumandadan açıldığında yeşil LED sabit yanıyorsa
aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

İlk olarak Panelin 12V ve 24V’unun şaseye karşı kısa
devre olup olmadığını kontrol ediniz, kısa devre
varsa panel arızalı olma ihtimali yüksektir.

 Ses çıkış entegresinin 24V pinlerinin şaseye karşı
kısa devre kontrolünü yapınız. Kısa devre tespit
edilirse entegreyi boşa alarak aynı kontrolü tekrar
yapınız.

CİHAZDA SES YOKSA

 Ses alınamama sorunlarında ilk olarak hoparlör
kontrolü yapılacaktır.

 Hoparlörlerde herhangi bir sorun yoksa, çıkış
entegresinin +24 V besleme voltajı ve FB8
bobininin açık devre olup olmadığı kontrol
edilecektir.
 Besleme voltajı normal ise, C492-C489-C482 ve
C217 SMD kondansatörler tek tek sırayla boşa
alınacak ve ses gelmesi durumunda boşa alınan
kondansatörün devresindeki L12-L13-L14 ve L15
bobinlerinden hangisi ise değiştirilecektir.
SMD kondansatörlerin boşa alınması ile de ses
alınamazsa ses çıkış entegresini değiştiriniz. Üzerinde
APA2614 ses çıkış entegresi bulunan cihazlara da
TPA3110LD2 entegre muadilidir.

CİHAZDA GÖRÜNTÜ YOKSA

Cihazda görüntü alınamıyorsa, ilk olarak Scart girişinden
bir kaynak bağlanarak cihazda ses olup olmadığı, yani
sistemin normal olarak çalışıp çalışmadığı kontrol
edilecektir. Cihazdan ses alınabiliyor ve kumanda
fonksiyonları normal olarak çalışıyorsa, ilk olarak panel
aydınlatma ışıklarının yanıp yanmadığı kontrol edilecektir.

Panel aydınlatma ışıkları yanıyorsa

LVDS kablosunun kırmızı uçlarında +12V olup olmadığı
kontrol edilecektir. +12V mevcutsa büyük ihtimalle
panel arızalıdır.

LVDS kablosunun kırmızı uçlarında +12V mevcut
değilse aşağıdaki kontroller yapılacaktır:
CON2 Jumperının 12V konumunda olup olmadığını,
12V konumunda ise temassız veya gevşek olup
olmadığını kontrol ediniz. (Konum bilgisi için kartın
altına bakınız.)

 Full HD cihazlarda CON31 Jumperı yerine takılı
olmalı, HD Ready cihazlarda ise bu Jumper boş
olmalıdır.

 Beslemeden gelen CON1 soketindeki +12V voltajı
CON2 kodlu Jumperdan geçerek U1 pozisyon kodlu
9435A entegresinin girişinde ve çıkışında yine
+12V olarak okunmalıdır. 9435A entegreningirişinde okunan voltaj çıkışında okunamıyorsa
9435A entegreyi değiştiriniz.

Panel aydınlatma ışıkları yanmıyorsa

Invertöre beslemeden gelmesi gereken +24V’u kontrol
ediniz.
+24V Invertöre geliyorsa, anakarttaki CON3 soketinde
yer alan ADJ pininde +3.5V, O/F pininde ise +5V olup
olmadığı kontrol edilecektir.
Bu voltajlar mevcutsa ve
Panel aydınlatma ışıkları yanmıyorsa büyük ihtimalle
LED arızalıdır.

CİHAZ ANALOG TUNER MODÜLÜNÜ
GÖRMÜYORSA

Uzaktan kumandadaki SOURCE tuşuna basıldığında
kaynak listesinde sadece “PC” seçeneği çıkıyor, veya tüm
girişler kaynak listesinde görülmesine rağmen HDMI
soketlerinden veya Uydu fonksiyonundan görüntü
alınamıyor ise anakart üzerindeki modül soketinde
aşağıdaki voltajların olup olmadığı kontrol edilecektir:

 1 ve 2 numaralı pinlerde +12 V olmalıdır, bu voltaj
yoksa devreyi geriye doğru takip ediniz.

53 ve 54 numaralı pinlerde +3.8 V SDL-SCA
voltajları olmalıdır. Bu voltajlar düşükse işlemci
arızalı olabilir.

31 ve 32 numaralı pinlerde +5 V olmalıdır.
Bu voltajlar varsa sorun modül kaynaklı olabilir, farklı bir
modül denenerek sorun tespiti yapılmalıdır

Cihaz modülü görüyor, kaynak listesinde HDMI
girişleri görünüyor, fakat HDMI soketleri
üzerinden görüntü alınamıyorsa

Analog Tuner Modülü üzerindeki U3 ve U8 fixlerinde
+3.3V olmalıdır. Bu voltajlar mevcutsa U853 pozisyon
kodlu HDMI entegresi arızalı olabilir.

USB görmüyorsa

İlk olarak USB soketindeki pinlerin kırılmış veya eğilmiş
olup olmadığını kontrol ediniz.

USB soketinde herhangi bir hasar görünmüyorsa, FB2
bobini üzerinde +5V olup olmadığı kontrol edilecektir.
Bu voltaj mevcutsa Data uçları kontrol edilecektir. Data
uçları modül bağlantı soketinin 3. Ve 4. Pinleridir.

 12AT022 , ANAKART , DLED , TV’LERDE  GÖRÜLEN , ARIZALAR , VE , ÇÖZÜM , YOLLARI
Call Now ButtonBİZE ULAŞIN